HG partner logo
HG partner

Projekční a inženýrská činnost
v oboru vodního hospodářstvíZajišťujeme

Zpracování projektové dokumentace


Studie, investiční záměry, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provádění stavby včetně rozpočtů a zajištění nutných dokladů

Odborné posudky a poradenství


Posudky, odborné poradenství, autorizovaná stanoviska, hydrotechnické, geotechnické a statické výpočty

Dozor na stavbách, dotace, průzkumné práce


Autorský a technický dozor na stavbách, dokumentace včetně zajištění dotačních titulů, zajištění průzkumných prací a další

O firmě

Jsme projekční firma pohybující se na trhu od roku 2002. Zajišťujeme odbornou podporu v oblasti vodního hospodářství státním podnikům povodí, obcím, městů i jednotlivcům. Na akcích se podílíme od investičních záměrů, přes vypracování projektové dokumentace, zajištění potřebných dokladů, spolupráci při zajištění dotací, vypracování soupisu prací, dotačních titulů, až po zajištění dozorů při provádění stavby. Řešíme projekty po celé České republice i v zahraničí.

Naše projekty

Rekonstrukce vodního toku Křinice
House
Oprava Novoveského rybníka
House
Stanovení záplavových území Brziny
House
Revitalizace Záhořanského potoka
House
Studie zadržení vody v krajině na Panenském potoce
House
Revitalizace Radotinského potoka
House
Rekonstrukce vodní nádrže Veselá
House
Protipovodňová ochrana v Táboře
House
Rekonstrukce rybího přechodu na Svitávce
House
Výpočet průsaku hráze Dubnice
House
Oprava zakrytého profilu Lomský potok
House
Studie zadržení vody v krajině Výmola
House

... a další v referencích.

Kontakt

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Tel.: +420 246 082 015
Email: hgp@hgpartner.cz